Yangın Dolabı


Bulunması Zorunlu Alanlar Nerelerdir?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 94. madde'sinde belirtildiği üzere;
•   Boyutu 60 m’yi geçen katlarda,
•   Yüksek binalarda,
•   Toplam kapalı kullanım alanı 1000  m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında,
•   Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda,
•   Isıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan daireleri yangın dolabı yapılması zorunludur.